web
design
visie
project
advies
contact

Uw bedrijf op het web


Op zoek naar de beste web uiting voor uw bedrijf

Weblights is zich ervan bewust dat er op voorhand geen vast omlijnde oplossing is voor elke bedrijfstak. Ieder bedrijf en zo ook het uwe is immers uniek in zijn soort en handelswijze. U weet als geen ander waar u en uw bedrijf voor staan en daar heeft u natuurlijk geen internetbedrijf voor nodig om dat te vertellen.

Het is dan ook niet in uw belang wanneer wij u zonder enige voorbereiding gaan vertellen hoe wij uw bedrijf op het internet willen presenteren. Niet op basis van onze ervaring of een keuze aan kleurrijke templates die uw bedrijfscultuur en filosofie mist.

Voordat Weblights u van enig gedegen advies kan voorzien is het zaak dat wij u en uw bedrijf goed leren kennen. De branche waarin uw bedrijf opereert, de huidige markt, uw mensen, en uw toekomstvisie.

Hoe gaan we dat doen?


Kennismaking en vervolg

Geheel vrijblijvend bezoeken wij u voor een eerste kennismaking. Wij vinden het belangrijk om te zien of er een wederzijdse klik is die een verdere samenwerking kan ondersteunen. Vanzelfsprekend gestoeld op wederzijds begrip, helpt dit ons uw bedrijf beter te analyseren.

Vooraf zullen wij onderzoek doen naar uw branche en markt, zodat we desgewenst ons gesprek op inhoud kunnen voortzetten. Zo weet u direct of u een gedegen partner aan tafel heeft waar u een vervolgafspraak mee wilt maken. Op verzoek pakken we dit natuurlijk gelijk op.

Tijdens het vervolggesprek zal er een uitvoerige scan worden gemaakt van uw bedrijf. Naast een gesprek met u is het ook zinvol om een rondgang door het bedrijf te doen en eventueel wat gesprekken met werknemers te voeren. Dit alles om een zo compleet mogelijk beeld van uw onderneming te vormen.

De juiste weg voor uw bedrijf


Het samenstellen van een gedegen projectplan

Op basis van alle informatie uit de uitgebreide scan zullen we een projectplan voor uw bedrijf opstellen. In dit plan zullen naast een marktbeschrijving en toekomstvisie verschillende andere facetten van uw bedrijf belicht worden.

Tevens zal uw doelstelling en doelgroep worden beschreven, de beoogde strategie voor de komende 3 tot 5 jaar en alle argumenten voor de gekozen visie. Vanuit dit projectplan zal op basis van kosten en baten naar voren komen of, en zo ja welk systeem voor u de beste keuze is.

Dit document zal u ter inzage en goedkeuring worden aangeboden en laat vanzelfsprekend ruimte voor wijzigingen. Uw betrokkenheid en inbreng is immers van groot belang om tot een projectplan te komen dat naadloos aansluit op uw bedrijf.